Kwartalnik Historyczny, R. CXXIX, z. 2/2022

p007 0 00 01 Spis treści

 

 
Artykuły/Articles

p007 0 00 01Zbigniew Dalewski, Bratankowie Karola Wielkiego i rytuał królewskiego namaszczenia

Charlemagne’s Nephews and the Ritual of Royal Anointing 

p007 0 00 01Grzegorz Glabisz, „Na zapłatę ludziom wojewódzkim”. Finansowanie chorągwi policyjnej województw poznańskiego i kaliskiego w latach 1734–1767
“For the Payment to Provincial People”. Financing of the Police Squadron of the Poznań and Kalisz Provinces in 1734–1767

p007 0 00 01Stanisław Wiech, Stan wojenny w Królestwie Polskim (1861). Pierwsze przymiarki

Martial Law in the Kingdom of Poland (1861). First Rehearsals

 

Przeglądy-Polemiki-Materiały/Reviews-Polemics-Materials

p007 0 00 01Mariusz Mazur, Rozważania nad historiografią polskiego powojennego podziemia niepodległościowego 

Reflections on the Historiography of the Polish Post-War Independence Underground

 

Artykuły recenzyjne i recenzje/Critical articles and Reviews 

p007 0 00 01Piotr M. Pilarczyk, Dawny Lublin w naukowej karykaturze. W związku z książką Kamila Jakimowicza  

Old Lublin in Scholarly Caricature. On the Book by Kamil Jakimowicz


p007 0 00 01Aleksander Paroń, Krok w kierunku syntezy dziejów i kultury średniowiecznej Europy Wschodniej — kompendium Florina Curty Eastern Europe In The Middle Ages (500–1300)

 

A Step Towards the Synthesis of Medieval History and Culture of the Eastern Europe — Florin Curta’s Companion Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300)

 

Recenzje/Reviews 


p007 0 00 01 E. Mühle, Die Slawen im Mittelalter zwischen Idee und Wirklichkeit / Słowianie. Rzeczywistość i fikcja wspólnoty.
VI–XV wiek
— Stanisław Rosik

 


p007 0 00 01 R. Leśniakiewicz-Drzymała, Mitologia Północy a chrześcijaństwo. Funkcjonowanie wybranych elementów przedchrześcijańskich mitów
w średniowiecznej kulturze chrześcijańskiej w świetle źródeł skandynawskich i anglosaskich — Rafał Rutkowski

 


p007 0 00 01 Two Missionary Accounts of Southeast Asia in the Late Seventeenth Century. A Translation and Critical Edition of Guy Tachard’s „Relation de Voyage aux Indes” (1690–99) and Nicola Cima’s „Relatione Distinta delli Regni di Siam,
China, Tunchino, e Cocincina” (1697–1706), wyd. S. Halikowski Smith — Adam Włodarski

 


p007 0 00 01 Z. Borzymińska, Non Tolerandis…? Meandry obecności Żydów w Warszawie u schyłku I Rzeczypospolitej — Przemysław Zarubin

 


p007 0 00 01 T. Wiślicz, Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w. — Anna Michałowska-Mycielska

 


p007 0 00 01 R. Szczurowski, Pokolenie czasu upadku Rzeczpospolitej w polskich kazaniach okolicznościowych z lat 1795–1830 — Jarosław Czubaty

 


p007 0 00 01 G. Herling-Grudziński, J. Giedroyć, Korespondencja, red. W. Bolecki — Bernard Wiaderny

 


p007 0 00 01 P. Adamczewski, Polski mit etnopolityczny i Kaukaz — Wojciech Roszkowski

 

 

In memoriam

 

p007 0 00 01Wiktoria Śliwowska (26 VI 1931 — 27 XII 2021) — Andrzej Nowak

 

Zawartość Rocznika

 

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna

 

p007 0 00 01Wykaz skrótów

  

p007 0 00 01Tabela transliteracyjna słowiańskich języków cyrylickich