Skip to main content

Kwartalnik Historyczny 4/2016

Artykuły / Articles

Artykuły recenzyjne i recenzje / Critical articles and Reviews

Recenzje / Reviews 

 • The Baiuvarii and Thuringi. An Ethnographic Perspective, red. J. Fries-Knoblach, H. Steuer, J. Hines — Krzysztof Polek
  C. Sieber-Lehmann, Papst und Kaiser als Zwillinge? Ein anderer Blick auf die Universalgewalten im Investiturstreit — Jarosław Sochacki
 • A. Berner, Kreuzzug und regionale Herrschaft. Die älteren Grafen von Berg 1147–1225 — Marian Dygo
  E. Śnieżyńska-Stolot, „Zamek piękny na wzgórzu…”. Horoskopy — zapomniane źródło historyczne — Sylwia Konarska-Zimnicka
  J. Heyde, Transkulturelle Kommunikation und Verfl echtung. Die jüdischen Wirtschaftsteliten in Polen vom 14. bis zum 16.
 • Jahrhundert — Hanna Zaremska
  D. Grzybek, Handel i pokój. Geneza i ewolucja liberalnego pacyfi zmu — Paweł T. Dobrowolski
 • J.J. Głowacki, Gastronomia polityczna kuchmistrza litewskiego Michała Wielhorskiego (ok. 1730–1814) — życie i myśl ustrojowa — Dorota Dukwicz
 • Ch. Augustynowicz, Grenze(n) und Herrschaft(en) in der kleinpolnischen Stadt Sandomierz 1772–1844 — Kazimierz Karolczak
 • A. Świątek, Gente Rutheni, natione Poloni. Z dziejów Rusinów narodowości polskiej w Galicji — Marian Mudryj
 • J. Malinowski, Stefan Dąbrowski (1877–1947). Biografi a polityczna — Wojciech Mazur
 • R. Stobiecki, Historycy polscy wobec wyzwań XX wieku — Tadeusz Paweł Rutkowski
 • A. Szczupak, Greckokatolicka diecezja przemyska w latach I wojny światowej — Tomasz Pudłocki
 • P. Hauser, Przedstawiciele mniejszości niemieckiej w parlamencie II Rzeczypospolitej — Eugeniusz Koko

In memoriam

Zawartość rocznika CXXIII

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności