Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Kwartalnik Historyczny 1/2017

Artykuły / Articles

Przeglądy-polemiki-materiały / Reviews-Polemics-Materials

Artykuły recenzyjne i recenzje / Critical articles and Reviews

Recenzje / Reviews 

  • G. Stone, Slav Outposts in Central European History: The Wends, Sorbs and Kashubs — Tomasz Jaworski, Wiktor Krajniak
  • M. Danielewski, Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku — Tomasz Jurek
  • P. Górecki, Text and the World. The Henryków Book, Its Authors, and their Region, 1160–1310 — Przemysław Wiszewski
    M. Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’ — Robert Frost
  • Z.A. Derwiński, W okowach wielkiej trójki. Polityka zagraniczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie pod kierownictwem Stanisława Mikołajczyka (14 lipca 1943 – 28 listopada 1944) — Paweł Duber

Komunikaty

Dokumenty do pobrania

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności