Ułatwienia dostępu

Skip to main content

p-ISSN 0023-5903   |   e-ISSN 2451-1315

Kwartalnik Historyczny

Założony przez Xawerego Liskego w 1887 roku, „Kwartalnik Historyczny” jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, jednym z najstarszych tego typu wydawnictw ciągłych na świecie. Publikuje artykuły polskich i zagranicznych badaczy poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych.
Wydawany jest przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym.
W ostatnich latach „Kwartalnik Historyczny” realizował 5-letni projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wydając co roku dodatkowy numer anglojęzyczny, a także program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” oraz program Index Plus w ramach finansowania MNiSW. Aktualnie realizowany jest 2-letni projekt MEiN „Rozwój czasopism naukowych”.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpłatności. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie od 5.01.2024 wynosi 100
W poprzednich okresach przyznawano:
od 17.07.2023 punktów 200
od 18.07.2021 punktów 100
od 18.12.2019 punktów 70

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Nauki: historia.

Języki publikacji: polski, angielski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności