Skip to main content

Redakcja

 • Dorota Dukwicz (historia XVIII w.) – redaktor
  (Instytut Historii PAN)
 • Grzegorz Pac (historia średniowiecza) - zastępca redaktora
  (Uniwersytet Warszawski)
 • Edward Opaliński (historia XVI-XVII w.) – zastępca redaktora
  (Instytut Historii PAN)
 • Jarosław Czubaty (historia XIX w.) – zastępca redaktora
  (Uniwersytet Warszawski)
 • Bartosz Kaliski (historia XX w.) - zastępca redaktora
  (Instytut Historii PAN)
 • Monika Jusupović  - sekretarz redakcji
  (Instytut Historii PAN)
 • Marta Kuc-Czerep - sekretarz redakcji
  (Instytut Historii PAN)
 • Robert Frost - redaktor wersji anglojęzycznej
  (University of Aberdeen)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności