Skip to main content

O nas

O nas

Celem pisma pozostaje niezmiennie prezentowanie tekstów naukowych na najwyższym poziomie, istotnych z punktu widzenia poszerzania wiedzy o przeszłości i rozwoju badań historycznych, a także pobudzanie dyskusji środowiska historycznego tak poprzez publikowanie artykułów recenzyjnych i recenzji, jak też organizowanie debat na tematy istotne dla polskiej i światowej historiografii. „Kwartalnik” jest forum naukowym, na którym spotykać się mogą historycy reprezentujący różne podejścia metodologiczne i tematy badawcze zawierające się tak w „tradycyjnej” tematyce politycznej, gospodarczej, społecznej czy kulturalnej, jak i we wciąż na nowo odkrywanych obszarach zainteresowań historycznych. Pismo publikuje teksty przedstawicieli wszystkich pokoleń historyków, reprezentujących rozmaite ośrodki naukowe, tak polskie, jak i zagraniczne. 

„Kwartalnik Historyczny” to czasopismo recenzowane (a really peer reviewed journal), zamieszczające jedynie niepublikowane wcześniej wyniki badań naukowych, wydawane z ogromną starannością i dbałością o stronę redakcyjną, językową i typograficzną. Od lat jest wzorem dla innych polskich czasopism z zakresu historii.  Znajduje się na listach czasopism humanistycznych prowadzonych przez European Science Foundation (tzw., ERIH i ERIH Plus) oraz w gronie najlepszych polskich czasopism naukowych.

Wydawanie Kwartalnika wspiera 60 recenzentów rocznie. Powoływani są ad hoc w zależności od tematyki artykułu. W około 80% byli to recenzenci zewnętrzni w rozumieniu komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). Udział recenzentów zagranicznych wyniósł 20%.

W 2014 r. ukazał się pierwszy w dziejach czasopisma numer anglojęzyczny (Special Issue). W roku 2017 zainicjowana została seria English-Language Edition (jeden zeszyt/rok), która jest dostępna on-line w formacie pdf.

Zawartość roczników począwszy od 60. aż do bieżącego jest dostępna dla wszystkich użytkowników Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych bez ograniczeń, a wcześniejsze numery można znaleźć na innych stronach internetowych np. Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. Na Akademickiej Platformie Czasopism publikujemy w otwartym dostępie bieżący rocznik kwartalnika. Zeszyty drukowane aktualne i archiwalne są stale do kupienia przez www.semper.istore.pl.

  • Kliknięć: 2241

Home

p-ISSN 0023-5903   |   e-ISSN 2451-1315

  • O nas

  • Dla Autorów

  • Dla Recenzentów

  • Tomy

Kwartalnik Historyczny

Założony przez Xawerego Liskego w 1887 roku, „Kwartalnik Historyczny” jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, jednym z najstarszych tego typu wydawnictw ciągłych na świecie. Publikuje artykuły polskich i zagranicznych badaczy poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych.
Wydawany jest przez Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w koedycji z Fundacją Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk oraz we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym.
W ostatnich latach „Kwartalnik Historyczny” realizował 5-letni projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, wydając co roku dodatkowy numer anglojęzyczny, a także program „Wsparcie dla Czasopism Naukowych” oraz program Index Plus w ramach finansowania MNiSW. Aktualnie realizowany jest 2-letni projekt MEiN „Rozwój czasopism naukowych”.

Autorzy publikujący w czasopiśmie nie ponoszą z tego tytułu żadnej odpłatności. Czasopismo jest finansowane ze środków budżetowych państwa.

Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie od 5.01.2024 wynosi 100
W poprzednich okresach przyznawano:
od 17.07.2023 punktów 200
od 18.07.2021 punktów 100
od 18.12.2019 punktów 70

Dyscypliny przypisane przez Ministerstwo Nauki: historia.

Języki publikacji: polski, angielski.

Referencyjną wersją czasopisma jest wersja cyfrowa.


Otwórz tom


Poprzednie tomy

Wszystkie Tomy

  • Kliknięć: 19397

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności