Kwartalnik Historyczny, R. CXXIV, z. 3/2017

p007 0 00 01 Spis treści

 
Artykuły

p007 0 00 01Jacek Maciejewski, Biskup krakowski Pełka a bitwa nad Mozgawą w 1195 roku  

p007 0 00 01Stanisław Bylina , Rozważania o kontrrewolucji. Czeski obóz katolicki i jego sojusznicy w walce z radykałami husyckimi

p007 0 00 01Paweł T. Dobrowolski, Honor Stirna: morderstwo, szaleństwo i normy społeczne w osiemnastowiecznym Londynie

p007 0 00 01Michał Gałędek, Epuracja urzędników w powstaniu listopadowym

Przeglądy-polemiki-materiały

p007 0 00 01Przemysław Szpaczyński, Habsburgowie i Jan Zamoyski wobec ambicji mocarstwowych Zygmunta III

p007 0 00 01Maciej Janowski, Jeszcze raz o Lelewelu i kryteriach oceny klasyków historiografii
Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Paweł Hanczewski, Stare i nowe problemy z Edmundem Burkiem


Recenzje

p007 0 00 01Writing the Nation. National Historiographies and the Making of Nation States in 19th and 20th Century Europe, ed. by S. Berger, C. Conrad, G.P. Marchal — Adam Kożuchowski


p007 0 00 01
D. Brégaint, Vox regis. Royal Communication in High Medieval Norway — Jakub Morawiec


p007 0 00 01
My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. W. Kriegseisen — Maria Bogucka


p007 0 00 01
Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. 1: Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688-1726, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby — Jerzy Dygdała


p007 0 00 01P. Judson, The Habsburg Empire. A New History — Jan Surman


p007 0 00 01
K. Sierakowska, Śmierć — wygnanie — głód. w dokumentach osobistych. Ziemie polskie w latach Wielkiej Wojny 1914-1918 — Tomasz Pudłockip007 0 00 01M. Chrostek, Złote lata polonistyki lwowskiej (1919–1939) — Tomasz Pudłocki


p007 0 00 01I. Kashtalian, The Repressive Factors of the USSR’s Internal Policy and Everyday Life of the Belarusian Society (1944–1953) — Małgorzata Ruchniewicz


p007 0 00 01M. Krzywosz, Cuda w Polsce Ludowej. Studium przypadku prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie — Bartosz Kaliski

 

In memoriam

p007 0 00 01Zbigniew Brzeziński (28 III 1928 – 26 V 2017) — Robert Kupiecki


p007 0 00 01Wykaz skrótów


p007 0 00 01Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich