Kwartalnik Historyczny, R. CXXIV, z. 1/2017

p007 0 00 01  Spis treści

 
Artykuły

p007 0 00 01Zofia Zielińska, Polemika Szymona Askenazego i Bronisława Dembińskiego (1903–1904)

p007 0 00 01Piotr Biliński, Działalność Władysława Konopczyńskiego w Polskim Towarzystwie Historycznym (1913–1939)

p007 0 00 01Michał Tymowski, Czy w historiografii polskiej istnieje „szkoła Małowista”?


Przeglądy-polemiki-materiały

p007 0 00 01Marek Słoń, W odpowiedzi na uwagi Tomasza Jurka zawarte w recenzji książki Janusza Tandeckiego, Krzysztofa Kopińskiego Edytorstwo źródeł historycznych


Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Leszek Kuk, Między wielkością a małością. Polska wobec koncertowej kakofonii mocarstw na przełomie swych dziejów (1914–1945)


p007 0 00 01Marek Kornat, Pierwsza zdrada Zachodu. Wokół książki Andrzeja Nowaka


p007 0 00 01Recenzje


G. Stone, Slav Outposts in Central European History: The Wends, Sorbs and Kashubs — Tomasz Jaworski, Wiktor Krajniak
M. Danielewski, Sieć grodowa na Kujawach oraz jej funkcje od połowy X do końca XIII wieku — Tomasz Jurek
P. Górecki, Text and the World. The Henryków Book, Its Authors, and their Region, 1160–1310 — Przemysław Wiszewski
M. Hrushevsky, History of Ukraine-Rus’ — Robert Frost
Z.A. Derwiński, W okowach wielkiej trójki. Polityka zagraniczna rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Obczyźnie pod kierownictwem Stanisława Mikołajczyka (14 lipca 1943 – 28 listopada 1944) — Paweł Duber

Komunikaty

p007 0 00 01Konkurs im. Profesora Jerzego Michalskiego na najlepszą recenzję naukową z zakresu historii

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna "Kwartalnika Historycznego"


p007 0 00 01Wykaz skrótów


p007 0 00 01Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich