Kwartalnik Historyczny, R. CXXIII, z. 3/2016

p007 0 00 01  Spis treści

 

p007 0 00 01Tomasz Jurek, „Usque in Vurta fluvium”. Nad trybutem Mieszkowym

p007 0 00 01Paweł Jasnowski, Integracja galicyjskich Żydów w świetle lwowskiej „Ojczyzny” (1881-1892) 

p007 0 00 01Michał Kopczyński, Łukasz Sobechowicz, Ciało ludzkie i miasto: poborowi w guberni warszawskiej w roku 1913

Przeglądy - Polemiki - Materiały

p007 0 00 01Radosław Żurawski vel Grajewski, Jeszcze o Wielkiej Emigracji w Belgii — polemika na marginesie książki Idesbalda Goddeerisa

p007 0 00 01Henryk Słoczyński, Historyk, fakt, pokora

Artykuły recenzyjne i recenzje

p007 0 00 01Andrzej Czyżewski, Autoportret pokolenia ’68 — czy samospełniająca się przepowiednia? O stosowaniu oral history i kategorii pokolenia w badaniach historycznych

p007 0 00 01Recenzje :


Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Z. Dalewski — Michał Tomaszek

C. Gantner, Freunde Roms und. Völker der Finsternis. Die päpstliche Konstruktion von Anderen im 8. und. 9. Jahrhundert — Maksymilian Sas C. Harder, Pseudoisidor und das Papsttum.
Funktion und Bedeutung des apostolischen Stuhls in den pseudoisidorischen Fälschungen — Przemysław Nowak

Z. Dalewski, Modele władzy dynastycznej w Europie Środkowo-Wschodniej we wcześniejszym średniowieczu — Martin Wihoda

K. Kollinger, Polityka wschodnia Bolesława Chrobrego (992-1025) — Andrzej Pleszczyński

H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech — Anna Agnieszka Dryblak

Ch. Link, Der preussische Getreidehandel im 15. Jahrhundert. Eine Studie zur nordeuropäischen Wirtschaftsgeschichte — Grzegorz Myśliwski

R. Kołodziej, „Ostatni wolności naszej klejnot”. Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana III Sobieskiego — Michał Zwierzykowski

M. Stinia, Uniwersytet Jagielloński w latach 1871-1914. Modernizacja procesu nauczania — Tomasz Pudłocki

R. Spät, Die „polnische Frage” in der öffentlichen Diskussion im Deutschen Reich 1894-1918 — Piotr Szlanta

R. Moorhouse, The Devils Alliance. HitlersPactwith Stalin, 1939-41 — Sławomir Dębski

In memoriam

p007 0 00 01Feliks Tych (31 VII 1929-17 II 2015) — Anna Landau-Czajka

Mieczysław Wrzosek (28 VII 1930-14 VI 2015) — Adam Dobroński, Jan Snopko

p007 0 00 01Instrukcja redakcyjna "Kwartalnika Historycznego"


p007 0 00 01Wykaz skrótów


p007 0 00 01Transliteracja słowiańskich alfabetów cyrylickich