Opis procedury recenzyjnej



 Instrukcja redakcyjna




Ikona PDFGuidance for Contributors to the English-Language Editon of Kwartalnik Historyczny



  Oświadczenie o oryginalności
  (wykluczenie guest autorship i ghostwriting)



  Declaration of the originality of the publication

 


Tabela transliteracyjna słowiańskich alfabetów cyrylickich