Opis procedury recenzyjnej Instrukcja redakcyjna
Ikona PDFGuidance for Contributors to the English-Language Editon of Kwartalnik Historyczny  Oświadczenie o oryginalności
  (wykluczenie guest autorship i ghostwriting)  Declaration of the originality of the publication

 


Tabela transliteracyjna słowiańskich alfabetów cyrylickich