Komitet Redakcyjny pisma tworzą:

Dániel Bagi, Richard Butterwick-Pawlikowski (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieku XVIII i serii anglojęzycznej), Dorota Dukwicz, Jerzy Dygdała, Marian Dygo, Jerzy Eisler (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieku XX), Jarosław Hrycak, Magdalena Hułas, Maciej Janowski (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieku XIX), Tomasz Jurek, Bartosz Kaliski (sekretarz), Tomasz Kizwalter, Satoshi Koyama, Wojciech Kriegseisen, Roman Michałowski (REDAKTOR; redaktor tematyczny dla okresu średniowiecza), Krzysztof Mikulski, Michael G. Müller, Boris W. Nosow, Andrzej Nowak, Edward Opaliński (zastępca redaktora; redaktor tematyczny dla wieków XVI i XVII), Henryk Samsonowicz, Jerzy Strzelczyk, Philipp Ther, Jacek Wijaczka.

*

Adiunkt redakcji: Monika Jusupović

Polska redakcja językowa: Małgorzata Świerzyńska

Skład i łamanie: Marcin Szczesiak (numery pol.), Bogusława Pilch (numery ang.)