Komitet Redakcyjny pisma tworzą:

Jacek Adamczyk (sekretarz redakcji; Warszawa), Dániel Bagi (Pecz, Węgry), Anna Barańska (Lublin), Richard Butterwick-Pawlikowski (Londyn), Dorota Dukwicz (zastępca redaktora; Warszawa), Ewa Domańska (Poznań), Marian Dygo (Pułtusk–Warszawa), Jerzy Eisler (zastępca redaktora; Warszawa), Karin Friedrich (Aberdeen), Robert Frost (Aberdeen), Catherine Gouseff (Paryż), Jarosław Hrycak (Lwów), Magdalena Hułas (Warszawa), Maciej Janowski (Warszawa), Tomasz Jurek (Poznań), Monika Jusupović (sekretarz Redakcji; Warszawa), Bartosz Kaliski (Warszawa), Tomasz Kizwalter (Warszawa), Wojciech Kriegseisen (Warszawa), Cezary Kuklo (Białystok), Lidia Michalska-Bracha (Kielce), Roman Michałowski (Warszawa), Krzysztof Mikulski (Toruń), Borys W. Nosow (Moskwa), Andrzej Nowak (redaktor; Kraków/Warszawa), Edward Opaliński (zastępca redaktora; Warszawa), Grzegorz Pac (zastępca redaktora, Warszawa), Henryk Samsonowicz (Warszawa),  Jerzy Strzelczyk (Poznań),  Philipp Ther (Wiedeń), Mariusz Wołos (Kraków)

*

Polska redakcja językowa: Małgorzata Świerzyńska

Skład i łamanie: Marcin Szcześniak (numery pol.), Bogusława Pilch (numery ang.)