Opis procedury recenzyjnej

 

Formularz recenzji zewnętrznej Instrukcja redakcyjna
docGuidance for Contributors to the English-Language Editon of Kwartalnik Historyczny
Tabela transliteracyjna słowiańskich alfabetów cyrylickich Wykaz skrótów

  Oświadczenie o oryginalności
  (wykluczenie guest autorship i ghostwriting)  Declaration of the originality of the publication  Członkowie Komitetu Redakcyjnego KH
  kadencji 2012-2015


  Spis recenzentów zewnętrznych i wewnętrznych artykułów
  rocznika 119 (2012)


  Spis recenzentów zewnętrznych i wewnętrznych artykułów
  rocznika 120 (2013)


  Spis recenzentów zewnętrznych i wewnętrznych artykułów
  rocznika 121 (2014)


  Regulamin konkursu na najlepszą rezenzję
  im. prof. Jerzego Michalskiego