KH CXXVI 2 2019 okladka

Kwartalnik Historyczny - lustro współczesnej polskiej historiografii

PL ISSN 0023-5903

Czasopismo Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, wydawane we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym, dystrybuowane przez Wydawnictwo Naukowe Semper.

Jest najstarszym polskim czasopismem historycznym, założonym przez Xawerego Liskego w 1887 r. Dotychczas ukazały się 123 roczniki czasopisma. W „Kwartalniku Historycznym” publikowane są artykuły poświęcone dziejom Polski i dziejom powszechnym od średniowiecza do czasów najnowszych oraz artykuły recenzyjne i recenzje na temat książek naukowych z tego zakresu chronologicznego. Nad poziomem merytorycznym i wydawniczym „Kwartalnika Historycznego” czuwa zbierający się każdego roku Komitet Redakcyjny (zob. listę jego członków z afiliacjami instytucjonalnymi do pobrania), złożony z wybitnych historyków krajowych i zagranicznych.

    „Kwartalnik Historyczny” to czasopismo recenzowane (a really peer reviewed journal) (zob. opis procedury i formularz recenzyjny oraz listy recenzentów ostatnich roczników do pobrania), zamieszczające jedynie niepublikowane wcześniej wyniki badań naukowych, wydawane z ogromną starannością i dbałością o stronę redakcyjną i typografię. Znajduje się na liście humanistycznych czasopism punktowanych, prowadzonej przez European Science Foundation (tzw. European Reference Index for Humanities, ERIH i ERIH Plus) i uznawanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczypospolitej Polskiej oraz na liście B polskich naukowych czasopism punktowanych. Za publikację artykułu naukowego w "Kwartalniku Historycznym" otrzymuje się 11 punktów.

    W latach 2013-2014 wydawanie czasopisma wspomogło 120 recenzentów powoływanych ad hoc w zależności od tematyki artykułu (w ogromnej części byli to recenzenci zewnętrzni w rozumieniu komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych). W 2015 r. pracę redakcji wsparło 54 recenzentów (z tego 90,7% to recenzenci zewnętrzni; odsetek recenzentów zagranicznych zaś wyniósł 14,8%). W 2016 r. artykuły recenzowało 48 recenzentów, z tego aż 88% to recenzenci zewnętrzni. Wszystkim recenzentom redakcja serdecznie dziękuje.

    Teksty do „Kwartalnika Historycznego” można nadsyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Mile widziane jest dostarczenie tekstów w postaci wydruku (w dwu kopiach) pocztą tradycyjną na adres redakcji. Redakcja nie zwraca tekstów nie zamówionych.

    Redakcja będzie wdzięczna, jeśli autorzy nadsyłanych tekstów zechcą stosować się  do Instrukcji redakcyjnej (wydawniczej) "Kwartalnika Historycznego" (aktualna wersja: KH 2, 2016; także do pobrania z niniejszej strony) i stosować skróty z wykazu skrótów oraz tabelę transliteracyjną słowiańskich alfabetów cyrylickich. W razie zakwalifikowania tekstu do druku prosimy dodatkowo o przesłanie bibliografii załącznikowej artykułu i 5 słów kluczowych.    

   Dopuszczalna objętość tekstów złożonych do redakcji „Kwartalnika Historycznego”: a) rozprawy (artykuły, artykuły recenzyjne, przeglądy badań) – do 2 ark. wydawniczych (tj. maksymalnie 80 tys. znaków liczonych łącznie ze spacjami i przypisami); b) recenzje – do 8 stron znormalizowanych (po 1800 znaków/stronę, liczonych łącznie ze spacjami i przypisami).

    Uwaga: nie publikujemy recenzji książek naukowych wydanych w przekładach ani książek popularnonaukowych. Na łamach "Kwartalnika Historycznego" zamieszczane są jedynie omówienia książek wydanych w języku oryginału, tj. w pierwszym wydaniu. Artykuły naukowe (w tym artykuły recenzyjne) oraz przeglądy badań winny być zaopatrzone w tytuł informujący o tematyce artykułu, streszczenie do 1800 znaków w jęz. polskim lub angielskim i abstrakt do 600 znaków, wprowadzający ogólnie w epokę i problematykę tekstu.

    Autorzy są zobowiązani dołączyć do proponowanego do druku artykułu, artykułu recenzyjnego jak i recenzji "Oświadczenie o oryginalności publikacji" ("Declaration of the originality of the publication"), które służy wykluczeniu niedozwolonych praktyk typu guest authorship i ghostwriting oraz wskazaniu źródeł finansowania badań (do pobrania w załączniku poniżej w wersji polskiej lub angielskiej).

    W 2014 r. ukazał się pierwszy w historii czasopisma numer anglojęzyczny (Special Issue). Cały zeszyt specjalny jest dostępny on-line w formacie pdf. (cały numer można pobrać bezpłatnie). Kolejne numery anglojęzyczne - w przygtowaniu.

   Zawartość roczników 60 - 123 KH  (za lata 1953-2016) jest dostępna dla wszystkich użytkowników Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych (www.rcin.org.pl) bez ograniczeń. Na Akademickiej Platformie Czasopism (www.apcz.pl) publikujemy w otwartm dostępie bieżący rocznik kwartalnika. Zeszyty drukowane aktualne i archiwalne są stale do kupienia przez www.semper.istore.pl.